Lovecraft pod seans

27.01.2015 | ksiazki.onet.pl | underluk

Lovecraft pod seans

Lubicie oglądać horrory przy piwku? Pewnie, że tak. Warto jednak znaleźć jakiś klimatyczny gatunek złocistego trunku. Co powiecie na Lo­ve­craft Honey Ale?


Narragansett Brewing Company to firma piwowarska z Rhode Island (USA), która zapowiedziała wprowadzenie do swojej oferty czterech piw w limitowanej serii inspirowanych twórczością H. P. Lovecrafta. Pierwszym z nich jest właśnie Lo­ve­craft Honey Ale, które trafiło już do sprzedaży, a promowane było hasłem "Mrok nad­cho­dzi 19 stycz­nia".

Miodowy produkt zainspirowany został opowiadaniem "The Festival" ("Festyn" lub "Święto" wśród polskich tłumaczeń), które uzna­wa­ne jest za pierw­szy utwór w mi­to­lo­gii Cthul­hu. Jego akcja roz­gry­wa się w nad­mor­skim mia­stecz­ku, któ­re­go miesz­kań­cy pod ko­niec od­pra­wia­nej ce­re­mo­nii do­sia­da­ją grzbie­tów skrzy­dla­tych istot zwa­nych By­akhee i od­la­tu­ją w prze­strzeń mię­dzy­gwiezd­ną, aby czcić swoje bó­stwo.

Prezes browaru, Mark Hallendrug, o całym projekcie powiedział tak:
"H. P. Lo­ve­craft uro­dził się w Pro­vi­den­ce w 1890 roku, w tym samym roku, w któ­rym po­wsta­ła nasza firma. Po­my­śle­li­śmy, czy może ist­nieć jakiś lep­szy spo­sób, aby oddać hołd Lo­ve­cra­fto­wi i wspa­nia­łe­mu sta­no­wi, w któ­rym na­ro­dzi­li­śmy się za­rów­no on jak i my, niż wy­pu­ścić z oka­zji na­szych wspól­nych 125. uro­dzin serię piw in­spi­ro­wa­nych jego ży­ciem i twór­czo­ścią".

Firma zapowiedziała, że w tym roku wy­pu­ści jesz­cze trzy inne piwa z wi­ze­run­kiem Lo­ve­cra­fta.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Jeśli podobają Ci się zamieszone materiały albo chcesz po prostu wesprzeć jakoś działalność strony, będzie mi bardzo miło, jeśli dorzucisz się do kawy.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Najnowsze wieści